ΚΑΠΝΙΣΜΑ & ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Πρόληψη – Αντιμετώπιση αιτιών εμφάνισης  Καρδιαγγειακών Συμβαμμάτων (Αγγειακών Εγκεφαλικών ή Στεφανιαίων Επεισοδίων).  Μία από τις αιτίες αυτές αποτελεί το Κάπνισμα το οποίο μακροχρόνια επιφέρει αναπόφευκτα διαταραχές της αναπνευστικής λειτουργίας και σε μεγάλο ποσοστό καρκίνο του πνεύμονα.

Έλεγχος, καταγραφή και εκτίμηση αναπνευστικής λειτουργίας με μεθόδους οξυμετρίας και σπιρομέτρησης με φορητό ηλεκτρονικό σπιρόμετρο, ιδίως σε καπνιστές με χρόνια νοσήματα. Σκοπός: η έγκαιρη ανίχνευση και αποτύπωση αναπνευστικών διαταραχών. 

Ενημερωτικές συνεδρίες, κατάταξη του καπνιστή με βάση το βαθμό εξάρτησης του από την νικοτίνη και με την γενικότερη φυσική του κατάσταση. Εξατομίκευση των καπνιστών που πάσχουν από χρόνια νοσήματα και προσέγγιση τους με σύγχρονες μεθόδους αντίληψης και κατανόησης της ‘’επιτακτικής ανάγκης’’ διακοπής της χρήσης καπνού. 

* Στην παράγραφο “ΑΡΘΡΑ”  της ιστοσελίδας θα βρίσκετε πάντοτε επίκαιρα θέματα και χρήσιμες οδηγίες.