ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Πρόληψη και αντιμετώπιση αιτιών εμφάνισης Καρδιαγγειακών Συμβαμμάτων (Αγγειακών Εγκεφαλικών ή Στεφανιαίων Επεισοδίων).  Μία από αυτές τις αιτίες αποτελεί η Αρτηριακή Υπέρταση.

Συνεχής Ηλεκτρονική Καταγραφή τιμών Αρτηριακής Πίεσης μέσω ειδικού καταγραφέα (24ωρη καταγραφή) –  τοποθετείται στον ασθενή ενώ εκείνος εκτελεί κανονικά τις καθημερινές του δραστηριότητες.

Στόχοι της εξέτασης: καλύτερη αποτύπωση διακυμάνσεων της αρτηριακής πίεσης μέσα στο 24ωρο, καλύτερη διάγνωση και προσέγγιση των αιτιών πιθανής απορύθμισης, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη παρέμβαση.  

Ηλεκτροκαρδιογραφικός έλεγχος σε επίπεδο α΄ βάθμιας χαρτογράφησης της καρδιακής λειτουργίας, με σκοπό την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση καρδιακών επεισοδίων σε συνεργασία με καρδιολογικά κέντρα και ειδικούς καρδιολόγους σε κάθε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο.

 

* Στην παράγραφο “ΑΡΘΡΑ”  της ιστοσελίδας θα βρίσκετε πάντοτε επίκαιρα θέματα και χρήσιμες οδηγίες.